Adapteo-koulu – Tilaa kasvaa

Adapteo-koulu – Tilaa kasvaa

Maailma on muuttunut ja niin ovat koulutkin. Kouluilta odotetaan paljon, ja nykyisin myös koulutiloilla on suuri merkitys koulussa päiviään viettävien oppilaiden viihtymiseen, hyvinvointiin ja lopulta oppimisen tuloksiin.

Adapteo-koulu on Cramo Adapteon näkemys nykyajan koulusta, jossa tilat vastaavat modernin oppimisen vaatimuksia. Koulutilat ovat myös aina turvalliset ja terveet tulevaisuuden tekijöille.

Adapteo-koulu on uuden ajan koulutila, joka täyttää tilaajan toiveet ja tarpeet. Vuokrattavat tilat saadaan pystytettyä nopeasti, joten Adapteo-koulu saadaan käyttöön yllättävissäkin tilanteissa.

 

Siirrettävä koulu näyttää sisätiloilta aivan tavalliselta kouluta.

Muokkautuvat tilat moderniin oppimiseen

Nykyään opetus ei enää tapahdu pelkästään luokissa pulpettien äärellä.

Uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset vaativat yhä toiminnallisempia ja muokkautuvia tiloja, jotka palvelevat eri työtapoja ja tukevat oppilaiden aktiivista osallistumista.

Adapteo-koulun joustavat luokka- ja opetustilat täyttävät käyttäjiensä kaikki tarpeet ja toiveet. Koulu joustaa käyttöönoton jälkeen, ja tiloja on helppo kasvattaa tai vähentää tarpeiden mukaan.

 

Adapteo-koulu on paljon muuta kuin pelkkä parakkikoulu.

Oppilaiden ja henkilökunnan terveys etusijalla

Adapteo-kouluissa on otettu tilojen terveellisyys ja turvallisuus yhdeksi tärkeimmäksi prioriteetiksi.

Koulutilojen sisäolosuhteet on luotu optimaalisiksi viranomaisten suositusten mukaisesti esimerkiksi ilmastoinnin ja lämmityksen suhteen.

Rakennukset täyttävät myös kaikki uusimmat rakennusmääräykset.

Koulutilojen kalustuksessa on otettu turvallisuusasiat huomioon, ja tilat ovat esteettömiä.

Lue lisää, mistä eri osa-alueista sisätilojen optimaaliset olosuhteet syntyvät!

 

Moduulikoulu on helppo suunnitella Cramo Draw -piirtotyökalulla.

Joustavat tilat ja vuokra-ajat

Adapteo-koulun vuokra-aika mitoitetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan, esimerkiksi vuodesta 15 vuoteen. Vuokra-aikaa voidaan aina myös säätää tilanteiden muuttuessa voimassa olevan sopimuksen aikana.

Jos tilatarpeet muuttuvat, myös silloin Adapteo-koulu joustaa ja muokkaa tilat vastaamaan uusia vaatimuksia.

 

Näin Adapteo-koulutilat ovat aina juuri oikeankokoiset, tarpeidesi mukaan varustetut ja käytössäsi tarvitsemasi ajan.

Suunnittele tarvitsemasi tilat helpolla Cramo Draw -piirtotyökalulla!

 

Väliaikaiset koulutilat sisältävät kaikki erikoistuneet luokkatilat, kuten tavallisessakin koulussa.

Eri aineille omat luokkatilat

Adapteo-koulussa huomioidaan myös oppiaineiden erityistarpeet. Erikoisluokkiamme ovat mm.

  • kemianluokat
  • liikuntatilat
  • musiikkiluokat
  • kotitalousluokat
  • teknisen ja tekstiilityön luokat.

 

 

Adapteo-kouluihin saa kaikki muutkin koulutilat, kuten suurtalouskeittiön.

Koulun muut tilat sujuvaan arkeen

Luokkatilojen lisäksi koulu tarvitsee muitakin tiloja toimiakseen normaalisti.

Adapteo-kouluihin saadaan niin suurtalouskeittiöt, opettajanhuoneet, pukuhuonetilat kuin terveydenhoitajan vastaanottotilat.

 

 

Adapteo-koulu on vaivaton ja turvallinen ratkaisu tilan puutteeseen

Cramo Adapteo on edelläkävijä joustavien tilaratkaisuiden toimittajana. Asiakkaitamme ajatellen olemme halunneet tehdä myös tilojen hankkimisesta mahdollisimman vaivattoman ja suoraviivaisen prosessin.

Voit aloittaa tutustumisen koulutilojemme ominaisuuksiin ja eri tilakokonaisuuksiin helposti verkkosivustollamme: Voit piirtää haluamasi tilan Cramo Draw'lla tai tutustua mallikoulujemme valmiisiin pohjaratkaisuihin. Löydät meiltä myös erilaiset paketit esim. erikoisluokkien varustukseen, henkilökunnan tiloihin sekä yleisiin tiloihin. 

Olet myös tervetullut ottamaan meihin heti yhteyttä, jolloin autamme sinut alkuun tarvitsemiesi koulutilojen suunnittelussa!